• Адрес
  • ул. Ярослав Вешин 47, 1408 София
  • Работно време
  • 9:00 до 17:00

ЗА НАС

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип се състои от професионалисти с над 15 годишен опит в областта на консултацията и сертификацията, обучени и компетентни в прилагането на концепции, принципи, техники и методи, които целят да помогнат на организациите ефективно да управляват процесите си, да получат възможност да постигнат целите си, чрез продукти и услуги, отговарящи на клиентските изисквания и в същото време – и на международните стандарти. Нашите експерти имат богат опит в консултирането и одитирането на големи международни компании, което ги прави добре информирани за добрите практики по света. Екипът ни е участвал в реализирането на проекти във всички отрасли на икономиката – производство и проектиране, издателство, строителство, търговия, информационни и комуникационни технологии, транспорт и спедиция, хотелиерство и ресторантьорство, хранително-вкусова промишленост, услуги и др.

Ние сме

Линк ит ООД е консултантска компания, работеща в сферата на разработване, внедряване и поддържане на системи за управление в съответствие с международните стандарти и/или специални стандарти. 

За да отговори на клиентските изисквания, Линк ит също предлага оптимизиране, подобряване и реинженеринг на Системи за Управление и отделни процеси.

Също така, провеждаме одити по специални клиентски изисквания, срещу изискванията на специализирани стандарти - одити от втора страна. 

Линк ит има внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, околната страна и информационната сигурност, в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013, което гарантира високо качество на предоставяните от фирмата консултантски услуги, опазване на околната среда, и спазване принципите за информационна сигурност.  • 9001 9e76b2bd2da56f52fef5f478c7b68ecf82a4a596c0f2176bc7a50c67677e9ee4
  • 27001 04293d42cdbd2037e6f3ccdb5f54bebce5aa1254ca3c07c080059d3d35099c93
За Контакти

Нашите Клиенти

Г